ТОВ «Українська хендлінгова компанія» з 2004 року працює на ринку наземного обслуговування в аеропортах України. Спектр наших послуг-починаючи від представницьких функцій і наземного адміністрування,  обслуговування пасажирів і повітряних суден до продажу повітряних перевезень як Генеральний вантажний та пасажирський агент.

 

  Наша Компанія має великий досвід співпраці з різними авіаперевізниками з країн СНД і ближнього зарубіжжя. На сьогоднішній день ми спільно працюємо з  Azur Air Ukraine.

 

  ТОВ «Українська хендлінгової компанія» має наступні сертифікати які  підтверджують якість послуг і їх відповідність галузевим вимогам:

 

БОРИСПІЛЬ

 • KBP-CKO-489-03  Обслуговування на пероні  та  місцях стоянок  ПС в МА «Бориспіль»
 • KBP-CKO-400-03  Забезпеченя обслуговування пасажирів та  багажу . Центрування ПС в МА «Бориспіль»
 • KBP-CKO-447-05  Наземне адміністрування в МА «Бориспіль»

КИЇВ  (ЖУЛЯНИ)

 • IEV-CKO-501-04  Наземне адміністрування в МА «Київ»(Жуляни)
 • IEV-CKO-502-04  Забезпеченя обслуговування пасажирів та  багажу в МА «Київ»(Жуляни)
 • IEV-CKO-503-04 Обслуговування на пероні та  місцях стоянок ПС: Центрування ПС  в МА «Київ»(Жуляни)

ЗАПОРІЖЖЯ

 • OZH-CKO-410-03  Забезпеченя обслуговування пасажирів та  багажу в МА «Запоріжжя»
 • OZH-CKO-482-05  Наземне адміністрування в МА «Запоріжжя»
 • OZH-CKO-486-02  Обслуговування на пероні та  місцях стоянок ПС в МА «Запоріжжя»

ХАРКІВ

 • HRK-CKO-465-05  Наземне адміністрування в МА «Харків»

ЛЬВІВ

 • LWO-CKO-477-05  Наземне адміністрування в МА «Львів»

 

 • АП0458  Продаж повітряних  перевезень

 

ТОВ «Українська хендлінгова компанія» має найбільшу мережу власних представництв в 6 аеропортах України:

 • Київ (Бориспіль і Жуляни)
 • Львів
 • Одеса
 • Запоріжжя
 • Харків

  Кожне представництво укомплектовано касою і офісним приміщенням з кваліфікованим персоналом, необхідним обладнанням і програмним забезпеченням, в тому числі АСБ “Сирена”, GDS “Galileo”.

 

  Наша компанія пропонує своїм клієнтам гнучку цінову політику, контрактні ціни від наших постачальників і оптимізацію витрат, а як наслідок підвищення ефективності бізнесу.

 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

 

Безпека польотів є однією з основних функцій діяльності ТОВ «Українська хендлінгова компанія» та першочерговим пріоритетом. Застосування ефективної системи управління безпекою польотів є невід’ємною частиною діяльності Компанії з метою досягнення найвищого рівня стандартів щодо забезпечення безпеки наземного обслуговування ПС, як складової частини безпеки польотів.

 

 Ми беремо на себе зобов’язання:

 • Надавати підтримку управлінню безпекою польотів надаючи її результатам того ж значення, як і результатам діяльності інших управлінських систем організації, виділяючи відповідні ресурси
 • Поставити управління безпекою польотів пріоритетним обов’язком усіх керівників і працівників
 • Чітко визначити для усього персоналу сферу їхньої відповідальності, і обов’язки та порядок взаємодії з підрозділами Компанії та зацікавленими сторонами відносно забезпечення безпеки польотів, організації та функціонування системи управління безпекою польотів
 • Гарантувати, що всі співробітники ознайомлені зі своїми обов’язками у сфері забезпечення безпеки польотів та кожний ознайомлений з правилами і процесами, які стосуються безпеки польотів та попереджений про особисту відповідальність за їх виконання
 • Розробити та застосовувати процеси виявлення факторів небезпек і управління факторами ризиків для безпеки польотів, включаючи систему надання даних про фактори небезпек та їх аналізу з метою їх усунення або зменшення факторів ризику для безпеки польотів до припустимого або прийнятного рівня
 • Гарантувати, що проти будь-кого, хто повідомляє через систему добровільних повідомлень про проблеми щодо забезпечення безпеки польотів, не буде застосовано ніяких заходів покарань за винятком випадків, якщо таке повідомлення небезпідставно вказує на протиправні дії, грубу недбалість, навмисне та зловмисне порушення правил чи процедур
 • Забезпечувати наявність достатніх кваліфікованих і підготовлених людських ресурсів для реалізації стратегії та процесів забезпечення безпеки польотів
 • Забезпечувати своєчасне надання інформації, звітів, аналізів, обов’язкових сповіщень з безпеки польотів відповідно до вимог керівних документів.
 • Визначати актуальні цільові завдання у сфері безпеки польотів та оцінювати ефективність забезпечення безпеки польотів
 • Прагнути підвищувати ефективність забезпечення безпеки польотів за допомогою управлінських процесів, які сприяють прийняттю дійових заходів у сфері безпеки польотів
 • Прагнути просувати корпоративну культуру забезпечення безпеки польотів в рамках будь якої діяльності, підтверджуючи те, наскільки пріоритетною є безпека польотів
 • Гарантувати, що всі послуги, надані із зовні і які впливають на забезпечення безпеки нашої роботи, відповідають місцевим та національним нормам безпеки польотів
 • Дотримуватися законодавчих та нормативних вимог та стандартів у сфері наземного обслуговування та безпеки польотів
 • Гарантувати проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів з безпеки польотів для виявлення та усунення та попередження недоліків, що впливають або можуть впливати на безпеку польотів

 

Ми закликаємо відкрито і своєчасно звітувати про всі події, які пов’язані з безпекою польотів та можуть поставити під загрозу безпеку нашої роботи. Таким чином, всі співробітники несуть відповідальність за надання будь – якої інформації, яка може вплинути на результати роботи Компанії. Надання такої інформації ніяким чином не буде каратись, однак ця політика не поширюється на незаконні дії або навмисне ігнорування прийнятих правил або процедур.

 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

 

Колектив Компанії реалізує політику у сфері якості, яка відповідає намірам, середовищу компанії, підтримує стратегічні напрямки  з надання безпечних та якісних послуг з наземного обслуговування повітряних суден в сфері обслуговування на пероні та місцях стоянки, забезпечення обслуговування пасажирів і багажу, наземне адміністрування.

 

Ми беремо на себе зобов’язання:

 • Задовільнити потреби і очікування споживачів послуг – Авіакомпаній – клієнтів та інших зацікавлених сторін Компанії.
 • Виконувати законодавчі та нормативні  вимоги  в сфері наземного обслуговування, які діють на  території України та за її межами.
 • Підвищувати компетентність та підтримувати кваліфікацію персоналу відповідно до вимог  ДАСУ, стандартів та рекомендованої практики ICAO, IATA.
 • Підтримувати та мотивувати персонал всіх рівнів, щодо  командної роботи Компанії.
 • Делегувати повноваження відділам Компанії в аеропортах для оперативного вирішення питань з виробництва та управління ризиками щодо наземного обслуговування повітряних суден.
 • Підвищувати експлуатаційну безпеку наземного обслуговування за рахунок імплементації стандартів IATA ISAGO та підготовки до аудиту IATA ISAGO.
 • Впроваджувати інноваційні підходи в розбудові системи управління безпекою авіації (безпека польотів та авіаційна безпека).
 • Широко та безпечно використовувати ІТ-технологій в роботі Компанії
 • Постійно вдосконалювати системи менеджменту і управління ризиками з врахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO.
 • Підтримувати результативність системи менеджменту Компанії підтримуючи рівень відповідності ISO9001.